סיור כרמים עם המדריך ערן הרכבי

אנו מזמינים את קהל הכורמים להצטרף לסיור כרמים עם המדריך ערן הרכבי. נושא הסיור: גיזום.

הסיור יתקיים ב19/11/2017 בין השעות 09:00 - 16:00. 

השתתפות חינם, אך נדרשת הרשמה מראש. 

טופס הרשמה