סיור כרמים עם מדריך המקצועי ערן הרכבי

סיור יתקיים ב04/09/2017 - י"ג אלול תשע"ז, בין השעות 08:30 - 16:00.

סיור מיועד מגדלי כרמים. הרשמה מראש - חובה.

סדר יום של הסיור: 

בני אריאל - שחרית

08:30 – 09:30

נתי שוולב – אלון מורה

10:40 – 10:00

נועם ג'קסון – הר ברכה

11:40 – 11:10

אריאל בן שיטרית - יצהר

12:20 – 11:50

הפסקת צהריים - יצהר

12:50 – 12:20

נסיעה לנופהר – גבעת הראל

12:50 – 13:10

נופהר, יגאל בן נון. איש קשר: ידידיה שפיץ – גבעת הראל

13:10 – 13:50

ארז בן סעדון – גבעת הראל

13:50 – 14:30

משק אחיה – איתמר וייס

14:35 – 15:15

אהרון צוף – אש קודש

15:20 - 16:00

טופס הרשמה