קורס ארצי בנושא ממשק חליבה, בריאות העטין ואיכות החלב

שירות ההדרכה והמקצוע במשרד החקלאות ומועצת החלב מתכבדים להזמינכם לקורס ארצי, ייחודי ומקיף, שיעסוק בהיבטים שונים של שיפור ממשק החליבה, איכות החלב ובריאות העטין ברפת החלב.

הקורס מיועד לרפתנים המעוניינים להעשיר את הידע ולרכוש מיומנויות חדשות בתום.

 

הקורס יכלול חמישה מפגשים ובין הנושאים:

אנטומיה ופיזיולוגיה של העטין

מערכת החיסון בעטין וההשפעה על איכות החלב

מבנה המכון וציוד החליבה

שידרוגים והתאמת המכון לייעודו

מיקרוביולוגיה וחלב במעבדה

דלקת עטין - סיווג ואבחון

מדליק! הגורמים לדלקת עטין

ניהול סיכונים לצמצום דלקת עטין 

ועוד...

לפרטים - לחצו כאן: קורס ממשק חליבה